skip to Main Content
درباره‏ «طبل» کیوان کریمی
شهر برهنه
۶ دی ۱۳۹۵
این یادداشت به فیلم «طبل» اثر کیوان کریمی می‌پردازد، نویسنده مهم‌ترین ویژگی فیلم را نحوه مواجهه‌اش با شهر و بازنمایی آن می‌داند. به زعم نویسنده، کریمی در فیلم‌هایش به دنبال مرئی‌کردن شهر «مطرودین» است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗