skip to Main Content
گزارشی از خانه‌نشینیِ کارگرانِ از کار افتاده؛
پای یک راننده فقط ۴۰ درصد می‌ارزد، درست ۱۹۳ هزار تومان
۲ بهمن ۱۳۹۶
ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی در ارتباط با از موضوع کارافتادگی، همه چیز را برعهده کمیسیون پزشکی گذاشته‌است تا درباره میزان ازکارافتادگی و کامل یا جزئیِ بودن آن تصمیم‌گیری کند اما در موارد بسیاری کارگران از رای نهایی کمیسیون‌های پزشکی رضایت ندارند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗