skip to Main Content
در کارزار اطلاع‌رسانی باید نیازهای اقشار فرودست را نیز در نظر گرفت
کرونا طبقه نمی‌شناسد؛ رسانه‌ها چطور؟
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
پیش‌فرض مدیریت بحران این است که به‌کمک انواع رسانه‌ها بتواند مردم را در خانه نگه دارد. اما آیا رسانه‌ها توان چنین کاری را دارند؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗