skip to Main Content
درباره جنبش زنان در فلسطین
جنبشی علیه مردسالاری و استعمار
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
جنبش زنان در فلسطین نه‌تنها در برابر مردسالاری ایستاده، بلکه در مبارزه با استثمار و اشغال هم پیشتاز بوده است. این متن که از نشریه دانشجویی هلا، تاریخچه‌ای از جنبش زنان در فلسطین می‌خوانید؛ از اولین قدم‌هایش تا رسیدن به طالعات.
بیشتر بخوانید
یک گفتگو و یک یادداشت درباره طالعات
رهایی ملی با رهایی زنان در پیوند است
۱۸ مهر ۱۳۹۸
این متن ترجمه یک گفتگو با «ریا النصاح» فعال فلسطینی جنبش طالعات و یادداشت یکی از اعضای این جنبش است. این متن‌ها به ریشه‌های جنبش طالعات و خواسته‌های آن می‌پردازد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗