شکارچی ذهن

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

شکارچی ذهن

تعداد مطالب: 1

شکارچی ذهن

شکارچی ذهن

سريال پليسى/جنايى شکارچی ذهن بجاى به تصوير كشيدن صحنه جنايت بيشتر به دنبال ارائه تصويرى از ذهن قاتلان سريالى، سابقه روابط خانوادگی، عاطفی و فانتزيهاى جنسى آنهاست.