ارائه پیشنهاد استفاده از آب‌های ژرف، دلیلی بر ورشکستگی آبی

ارائه پیشنهاد استفاده از آب‌های ژرف، دلیلی بر ورشکستگی آبی

معاون اول رئیس دولت از دبیرخانه شورای عالی آب خواسته موضوع باروری ابرها و نیز استفاده از منابع آب ژرف را در دستور کار جلسات کمیته تخصصی شورا قرار دهد تا امکان تامین آب از اینگونه روش‌ها مورد بررسی قرار گیرد. اسحاق جهانگیری همچنین با اشاره به کاهش ۵۸ درصدی بارش کل کشور...

Send this to a friend