بکارگیری پیمانکاران فاقد گواهینامه ایمنی به یک آفت در کشور تبدیل شده

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

شرکت پیمانکاری

تعداد مطالب: 1