skip to Main Content
به مناسبت پنجاهمین سالگرد سینمای آزاد
پنجاه سال سینمای آزاد
۳۰ مهر ۱۳۹۸
جنبش سینمای آزاد ایران در سال 48 و در مهدکودکی در تهران متولد شد. با این که بیشتر از ده سال تداوم نداشت اما در طول یک دهه تبدیل شد به تجسم رویاهای جوانان سینه‏ فیلم دهه‏‌های 40 و 50 شمسی.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗