skip to Main Content
گفتگو با سمیرا رشیدپور، مترجم رمان «مورسو، بررسی مجدد» از کامل داود
لابه‌لای خطوطِ بیگانه
۲۱ اسفند ۱۳۹۵
زبان شکاف اصلیِ میان نگاه استعمار به دیگر سرزمین‌ها، و نگاه مردم همان سرزمین‌ها را بازنمایی می‌کند. و این نقطه شروع داستانِ «مورسو، بررسی مجدد» است: صدای ما شنیده نشده، چون به زبانی دیگر حرف زده‌ایم؟ خب حالا با زبان خودتان حرف می‌زنیم. صدایمان را می‌شنوید؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗