آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

زنان دوره قاجار

مدرنیته ایرانی از منظر جنسیت

مدرنیته ایرانی از منظر جنسیت

تاریخ اجتماعی در سال‌های اخیر عاملیت تاریخی را منحصر به فرادستان و نهادهای اجتماعی و سیاسی نمی‌داند و بیشتر در پی یافتن نقش مردم، گروه‌ها و جریان‌های حذف‌شده در تحولات جامعه است. برخلاف تاریخ‌نگاری از بالا که سلطه‌ای طولانی در تاریخ‌نگاری جهان داشته، تاریخ‌نگاری از...
برگزاری کارگاه بررسی سرمایه‌های اجتماعی زنان در دوره قاجار

برگزاری کارگاه بررسی سرمایه‌های اجتماعی زنان در دوره قاجار

کارگاه سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی زنان در دوران قاجار و پهلوی اول از منظر باستان‌شناسی معاصر در بنیاد کاوشگران میراث شرق برگزار می‌شود. مدرس این کارگاه لیلا پاپلی یزدی است و روز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه برگزار خواهد...