مسئله زبان و دسترسی آزاد به پژوهش‌های دانشگاهی

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

زبان انگلیسی

مسئله زبان و دسترسی آزاد به پژوهش‌های دانشگاهی

مسئله زبان و دسترسی آزاد به پژوهش‌های دانشگاهی

دو سال پیش کتابی دربارۀ دوزبانگی در ایران، به انگلیسی و در فضای آکادمیک انگلیسی‌زبان منتشر شد. امیر کلان، نویسندۀ کتاب، از ناشر انگلیسی کتاب اجازه گرفت تا کتاب به فارسی ترجمه و سپس به صورت رایگان و آنلاین منتشر شود. امیر کلان دلیل این اقدام را در یادداشتی در وبلاگ...
رئیس‌جمهوری که ۷۷ کلمه بلد است

رئیس‌جمهوری که ۷۷ کلمه بلد است

ادبیات و زبان مورد استفاده‌ی دونالد ترامپ تقریبا او را تبدیل به نخستین رئیس‌جمهور امریکا کرده است که با زبان و ادبیاتش سرگرمی و وحشتی عمومی می‌آفریند. درعین‌حال عده‌ای در حال بررسی قدرت زیبایی‌شناسی در زبان او هستند، نحویون و لغت‌شناسان او را پدیده‌ای غریب در ادبیات...
قدر لغت‌های «خوب» بیگانه در زبان «سالم» بومی

قدر لغت‌های «خوب» بیگانه در زبان «سالم» بومی

وقتی صحبت از زبان فارسی است،  قدر ِ (۱) لغت‌های عربیِ فارسی شده (۲) آن، مثل بسیار چیزهای مهمّ دیگر، نه حتی برای اکثریتِ مردم ایران بلکه برای اکثریتِ باسوادان، تحصیلکردگان، دانشگاه دیدگان، فرهنگستانیان، نویسندگان و مترجمان «پارسی‌گو» ناشناخته، بد شناخته، عوضی شناخته...