اگر میزان بارش کنونی افزایش نیابد آب شرب جمعیت پنج میلیونی اصفهان به خطر می‌افتد

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

زاینده رود

تعداد مطالب: 1