skip to Main Content
نقدی بر مجسمه برپاشده‌ی مارکس در زادگاهش
مارکسِ تری‌یر
۱۳ تیر ۱۳۹۷

در مراسم دویستمین تولد مارکس در تری‌یر، در نمایشی مجسمه‌ای از مارکس با کنار زدن پرده سرخی نمایان شد که ناگهان بیننده را با پیکر غول‌آسایی تقریبا سه برابر اندازه خود روبرو کرد. با بررسی مختصات خاص این مجسمه چه چیز از نگاه خالقان آن می‌توان دریافت؟

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗