مارکسِ تری‌یر

آرشیو یادداشت‌های

منوچهر

تعداد مطالب: 1

مارکسِ تری‌یر

مارکسِ تری‌یر

در مراسم دویستمین تولد مارکس در تری‌یر، در نمایشی مجسمه‌ای از مارکس با کنار زدن پرده سرخی نمایان شد که ناگهان بیننده را با پیکر غول‌آسایی تقریبا سه برابر اندازه خود روبرو کرد. با بررسی مختصات خاص این مجسمه چه چیز از نگاه خالقان آن می‌توان دریافت؟