برتولت برشت و شمایل‌‎نگاری سیاسی عمله ظلم

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

رولان بارت

تعداد مطالب: 2

به یاد رولان بارت

به یاد رولان بارت

متن پیش‌رو یادداشتی است که ایتالو کالوینو، نویسنده‌ی ایتالیایی تبار، در یادمان مرگ رولان بارت، نویسنده‌ و فیلسوف فرانسوی نوشته است. در این متن، کالوینو خاطره‌ی خواندنِ کتاب بارت؛ «اتاق روشن» را با واقعه‌ی مرگ این نویسنده درهم می‌تند.