skip to Main Content
دو استدلال به نفع موضع اباذری و یک نقد بر کارنامه‌ی او
چرا حرف اباذری درست است؟
۳ دی ۱۳۹۳

هفته‌ی گذشته پر بود از جنجال بر سر سخنان یوسف اباذری در دانشگاه تهران. میدان تعدادی از یادداشت‌هایی را که در واکنش به این سخنان، و غالبا در مخالفت و نقد به آن نگاشته شده بودند را منتشر کرد. کوشا اقبال در یادداشت خود به دفاع از کلیت انتقادات اباذری پرداخته و در عین‌حال کارنامه‌ی انتخاب‌های سیاسی وی را مورد پرسش قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗