سقف حقوق مدیران، فقط ۲۴ میلیون تومان

سقف حقوق مدیران، فقط ۲۴ میلیون تومان

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای سقف حقوق مدیران را تا ۲۴ میلیون تومان تعیین کردند. بر اساس این مصوبه شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزیران یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل...

Send this to a friend