skip to Main Content
الگوریتمی برای یافتنِ زیباترین راه
کوتاه‌ترین راه را فراموش کن
۲۵ اسفند ۱۳۹۵
اگر شما مسیری زیباتر را به مسیرهای کوتاه ترجیح می‌دهید. الگوریتم‌هایِ راهیابی که از جی.پی.اس استفاده می‌کنند خیلی به‌درد شما نخواهند خورد. اینک تعدادی از محققانِ شرکت «یاهو» رویکردی را اتخاذ کرده‌اند که می‌تواند باعث تغییر این وضعیت شود.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗