skip to Main Content
رئیس‌جمهوری ترامپ؛ آمریکا، ایران و افول دهکده جهانی
۶ آذر ۱۳۹۵
اتفاقی که نباید می‌افتاد، افتاد و در میان بهت و ناباوری همگان دونالد ترامپ برای ریاست جمهوری قدرتمندترین کشور دنیا انتخاب شد. پس از هفتاد سال تلاش برای شکل‌دهی سیستم لیبرال جهانی برپایه تجارت آزاد و پیمان‌های امنیتی همانند ناتو، ایالات متحده آمریکا برای اولین بار رئیس‌جمهوری را انتخاب کرد که آشکارا منتقد تجارت آزاد و انزواطلب است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗