skip to Main Content
غارتگری ناشران علمی و باور ما به تلاش برای آزاد بودن دسترسی به اطلاعات علمی
یک دزدی اخلاقی
۲۵ آذر ۱۳۹۷
همه‌ی انسان‌ها باید از یادگیری رایگان برخوردار باشند و اطلاعات علمی باید در سطحی گسترده در دسترس قرار بگیرند. در حالی که دولت‌ها و مراکز علمی به نشریات آکادمیک بزرگ اجازه‌ی نقض این حقوق را داده‌اند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗