ورود ۲۰میلیون مترمکعب آب فراشور دریاچه قم به دشت‌های مجاور

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

دریاچه نمک قم

تعداد مطالب: 1