skip to Main Content
گزارشی از بخش شیمی‌درمانی کودکان بیمارستان لقمان
درمان سرطان کودکان؛‌هفته‌ای ۸ میلیون تومان
۸ دی ۱۴۰۰
«دلسا» از خرداد سال 97 شیمی‌درمانی را شروع کرده و به‌گفته مادرش، از سال 98 دوره نگهدارنده داشته است، یعنی بیماری حادتر نشده و وضعیت ثابتی داشته است، اما به محض استفاده از داروهای ترکیه‌ای، دوباره موهایش شروع به ریختن کرده و سردردهایش هم قطع نمی‌شود.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗