اسفند ۵۸: احضار هنرمندان به دادگاه انقلاب اسلامی

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

دادگاه انقلاب

اسفند ۵۸: احضار هنرمندان به دادگاه انقلاب اسلامی

اسفند ۵۸: احضار هنرمندان به دادگاه انقلاب اسلامی

۲۲ اسفند ۱۳۵۸: به گزارش روزنامه اطلاعات، گروهی از هنرمندان تأتر و سینمای ایران برای بازجویی مقدماتی به دادگاه انقلاب احضار شده‌اند. پیشتر هم هنرمندان دیگری با احضاریه‌های صادر شده از سوی آیت‌الله محمدی گیلانی، حاکم شرع، به دادسرای انقلاب اسلامی مراجعه کرده و متعهد شده...
اسفند ۵۸:‌ اخطار حاکم شرع به نوازندگان و متظاهران به میگساری و قمار

اسفند ۵۸:‌ اخطار حاکم شرع به نوازندگان و متظاهران به میگساری و قمار

۲۰ اسفند ۱۳۵۸: به گزارش روزنامه اطلاعات، محمد محمدی گیلانی، حاکم شرع و رئیس دادگاه‌های انقلاب مرکز، به نوازندگان و متظاهران به میگساری و قمار اخطار داد: «بدین وسیله اخطار می‌گردد که عاملان نوازندگی آهنگ‌های لهو و لعب در معابر و انظار عمومی و متظاهرین به میگساری و قمار...