skip to Main Content
آشتی با تنوین؛ تناقض تاریخی و ملاحظات شناختی
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
بعضی ساخت‎ها در گذر زمان جای خود را در زبان محکمتر کرده و نقش‌های تازه می‌گیرند. تنوین، این پسوند ناخواسته و گاه مایه انزجار، در این دسته قرار دارد و همین امر حذف آن را ناممکن ساخته است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗