skip to Main Content
خداحافظی تدریجی با آموزش عالی رایگان
۸۷ درصد دانشجویان در دانشگاه‌های پولی تحصیل می‌کنند
۱۰ بهمن ۱۳۹۴

وزارت علوم تصمیم به جمع‌آوری پردیس‌های بین‌المللی و پولی دانشگاه‌های دولتی ایران گرفته است. اتفاقی که می‌تواند به معنای خداحافظی با شعبه‌های بین‌المللی دانشگاه‌هایی نظیر دانشگاه شریف، تهران، علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و پیام نور در شهرهایی مانند، کیش، قشم، ارس و... باشد و از‌طرف‌دیگر به معنای خداحافظی تدریجی با آموزش عالی رایگان.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗