آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

خشونت فیزیکی

کودک‌آزاری در رتبه نخست خشونت‌های خانگی قرار دارد

کودک‌آزاری در رتبه نخست خشونت‌های خانگی قرار دارد

براساس آمار و داده‌های موجود، در گروه خشونت‌های خانگی، کودک‌آزاری در رتبه نخست و بعد از آن همسرآزاری، سالمندآزاری و معلول‌آزاری قرار دارد. به گفته رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در بین اشکال مختلف کودک‌آزاری، کودک‌آزاری از نوع غفلت و بی‌توجهی دارای فراوانی...