۹۳ درصد زنان افغانستانی در اماکن عمومی آزار می‌بینند

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

خشونت خیابانی

تعداد مطالب: 1