skip to Main Content
دستور حاجی‌میرزایی در آخرین روزهای وزارت:
«مدارس علوم و معارف اسلامی را گسترش دهید»
۱۷ مرداد ۱۴۰۰
با وجود اهتمام بسیار حکومت به اسلامی‌سازی محتوای آموزشی، و نظارت سفت و سخت بر استخدام و عمکرد معلمان، گویی همچنان آموزش و پرورش مورد رضایت حاکمیت نیست. دستورالعمل تاسیس و گسترش «مدارس علوم و معارف اسلامی» از آخرین تلاش‌های وزیر فعلی آموزش و پرورش در این راستا است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗