دستمزد کارگران در ۱۰سال گذشته کمتر از یک‌سوم هزینه‌های زندگی را پوشش داده

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

حداقل دستمزدها

تعداد مطالب: 2