skip to Main Content
ساماندهی دست‌فروشان بازارچه‌های محلی گیلان توسط اتاق‌های اصناف
بساط «بازار مُج‌ها» در گیلان جمع می‌شود؟
۱۲ آذر ۱۳۹۶
جمعه‌بازارها در استان‌های شمالی کشور رونق بسیاری دارند. حالا رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان گفته ساماندهی دست‌فروشان از اولویت‌های اتاق اصناف استان گیلان است. این می‌تواند آغازی باشد بر پایان عمر بازارهایی که عمرشان به صد سال می‌رسد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗