skip to Main Content
آیا بی‌طرفی جهنم روزنامه‌نگاران است؟
جنگ تمام شده
۱۲ مهر ۱۳۹۳
در نوشته پیش‌رو امیلی امرایی مرام بی‌طرفی روزنامه‌نگاری را به چالش می‌کشد. او با ارجاع به جدال اخیر میان روزنامه‌نگاران خبر‌گزاری‌های رسمی مانند بی‌بی‌سی و گاردین در رابطه با چگونگی گزارش وقایع هولناک غزه در تابستان گذشته به این پرسش می‌پردازد که آیا باید/می‌توان در گزارش خبر بی‌طرف بود؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗