skip to Main Content
فوتبال عراق در عصر صدام‌‏ها؛
در «اتاق‌های قرمز» چه در انتظار ملی‌پوشان بود؟
۷ بهمن ۱۴۰۰
«اتاق های قرمز» معروف جایی است که بیشتر بازیکنان در انتظار سرنوشت خود به آنجا فرستاده می‌شدند. پیامِ رنگی که برای تزئین دیوارها انتخاب شده بود بر زندانیان بی‌تاثیر نبود، زیرا چشم‌انداز یک کشت و کشتار زنده و کامل بود. طبیعت سادیستی عدی هیچ حد و مرزی نداشت، زیرا ابزارهای شکنجه‌ای او حتی در سیاه‌چال‌های قرون وسطایی هم پیدا نمی‌شد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗