پرفروش‌های انقلاب

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

تیراژ کتاب

پرفروش‌های انقلاب

پرفروش‌های انقلاب

فروردین ۵٨ در صفحهٔ فرهنگ روزهاى چهارشنبهٔ  آیندگان ستونى جدید راه افتاد: کتابهاى زیر چاپ، تازه و پرفروش هفته. در ایران مقایسهٔ فروش کتابها آسان نیست.  منطقاً قرار است بر مبناى عدد و رقم باشد، اما ارقام از کجا باید به دست آید؟ تشخیص مطرح یا مهم‌بودن کتاب بنا به...
روزگار سپری‌شده تیراژ کتاب

روزگار سپری‌شده تیراژ کتاب

نخستین تَرَک‌ها در اوایل دهه‌شصت آغاز شد. بساطی‌ها از پیاده‌روهای کتاب‌فروشی‌های راسته دانشگاه تهران برچیده شدند و حال‌و‌هوای همه‌ چیز به‌ناگهان دگرگون شد. انگار همه‌‌چیز در سکوتی سنگین فرو رفته بود. جنس مشتری‌های کتاب هم تغییر کرد. حادثه‌ای بزرگ، بسیار بزرگ رخ داده...