skip to Main Content
گزارشی از زندگی توران میرهادی، بنیانگذار مدرسه فرهاد و شورای کتاب کودک
درخت زندگی
۱۷ مهر ۱۳۹۵
توران میرهادی از آن دست انسان‌هایی است که بدون سر و صدا و با جدیت کار خود را انجام داده‌‌اند. شاید فقط پایه‌گذاری و راه‌اندازی شورای کتاب کودک برای این‌که نسلی را مدیون او سازد، کافی باشد. برای کسی که این روزها در بستر بیماری است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗