skip to Main Content
وین جاهلان ملمع‌کارند و منتحل
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

تهمینه میلانی با آثار عاریتی چه می‌کند؟ هیچ، چون عاریتی در کار نیست. اگر چیزهایی را که میلانی به سبیل انتحال در آثار خود آورده حذف کنیم چیزی باقی نمی‌ماند، زیرا استعدادی در کار نیست یا خون تازه‌ای.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗