skip to Main Content
گفتگو با یکی از کارگران تجمع‌کننده شرکت واحد مقابل شهرداری
 جلوی خانواده‌مان با ما برخورد کردند
۱۸ آذر ۱۳۹۵
«ایرج فدایی» را کسی به اسم نمی‌شناسد، اما عکسش را با چشمانی گریان و صورتی تکیده این روزها خیلی‌ها دیده و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست کرده و البته تکان خورده‌اند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗