صدای من تصمیم نمی‌گیرد جای چه کسی باشد

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

تبعیض صدا

تعداد مطالب: 1

صدای من تصمیم نمی‌گیرد جای چه کسی باشد

صدای من تصمیم نمی‌گیرد جای چه کسی باشد

نویسنده در این یادداشت از داستان زندگی خود می‌گوید که چه‌طور به‌خاطر داشتن صدایی متفاوت نسبت به هم‌سن‌وسال‌های خود مدام در جامعه مورد قضاوت و داوری قرار گرفته است.