skip to Main Content
شب حسین شهیدی با حضور اندک روزنامه‌نگاران برگزار شد
اعتبار ناشناخته
۱۳ آذر ۱۳۹۶
کتاب «روزنامه‌نگاری در ایران: از رسالت تا حرفه» کتابی است که می‌تواند به منبع بسیار معتبری برای یادگیری روزنامه‌نگاری تبدیل شود، چرا که نمونه‌ای است از نثر بی‌تکلف و بی‌طرف و پر از ریزبینی. کتابی که خود درس نوشتن است و می‌تواند دلیلی باشد بر اینکه چطور کارِ روزنامه‌نگاری می‌تواند منشاء شناخت باشد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗