کوچکی بودجه‌های دولتی در برابر بزرگی بحران محیط زیست

کوچکی بودجه‌های دولتی در برابر بزرگی بحران محیط زیست

بر اساس مطالعات موسسه آینده‌پژوهی «آینده‌بان» بحران تامین آب، بعد از ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی دومین مسئله ایران در سال ۹۶ بود. بحران ریزگردها هم از بین ۱۰۰مسئله اصلی ایران در این سال در جایگاه هفتم قرار داشت. بر اساس این مطالعه پیامدهای بحران آب در جایگاه هشتم و...
هجوم ریزگردهای داخلی به خوزستان

هجوم ریزگردهای داخلی به خوزستان

ریزگردها از صبح دیروز آسمان خوزستان را تیره و نفس‌کشیدن را دشوار کرده‌اند. این‌بار منشاء غبار از زمین‌های داخل ایران است. اهواز، دشت آزادگان، آبادان، خرمشهر، ماهشهر، هندیجان و بستان شهرهاییند که غلظت ذرات معلق در آن به بیش از ۶۰ برابر حدمجاز رسیده است. طوفان همچنین...

Send this to a friend