skip to Main Content
روايت يك بامداد شرق استان گلستان‌ از دهنه مينودشت تا پارك ملي گلستان...
شغل دوم قاچاق چوب
۳۰ شهریور ۱۴۰۰
قاچاق چوب در واقع در شرق استان گلستان از دهنه مينودشت تا پارك ملي گلستان تبديل به شغل دوم بسياري از مردم شده است.چوب‌هايي كه به كارخانه مي‌رسند به قيمت هر كيلو هزار تومان فروخته مي‌شوند و همين اهالي را ترغيب مي‌كند درختان را به واسطه تناژ بيشتر قطع كنند تا درآمد بيشتري داشته باشند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗