به جز یک بانک، مابقی بانک‌ها مشغول بنگاه‌داری‌اند

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

بدهکاران بانکی

تعداد مطالب: 3

نظام بانکی ایران و عقوبت ناگزیرش

نظام بانکی ایران و عقوبت ناگزیرش

تناقضات موجود در گزارش اخیر مجلس در بررسی وضعیت نظام بانکی ایران نشان ‌می‌دهد چگونه بحران بانکی همزمان بزرگترین بحران اقتصادی ایران است و در عین حال انکار این بحران از سوی مقامات به وسیع شدن آن دامن می‌زند.