skip to Main Content
پرسش از زبانی که طعم بالزامیک را نمی‌فهمد.
بالزامیک! نعره بزن
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب یک بطری تیره‌رنگ سرکه ایتالیایی و ریختن کمی از آن روی کاهوی سالادی و گوجه‌ی تازه ، هیچ‌کدامشان ، متعهّد به خَلق لذت خوراکی برای ما نیستند. تجربه‌ی لذت خوراکی چه نسبتی با طعم آن دارد؟ آیا امکان شکل‌گیری فهم زیبایی‌شناختی آن‌هم مبتنی بر طعم یک امکان عمومی است؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗