بالزامیک! نعره بزن

آرشیو یادداشت‌های

پرهام راستی‌زاده

تعداد مطالب: 1

بالزامیک! نعره بزن

بالزامیک! نعره بزن

انتخاب یک بطری تیره‌رنگ سرکه ایتالیایی و ریختن کمی از آن روی کاهوی سالادی و گوجه‌ی تازه ، هیچ‌کدامشان ، متعهّد به خَلق لذت خوراکی برای ما نیستند. تجربه‌ی لذت خوراکی چه نسبتی با طعم آن دارد؟ آیا امکان شکل‌گیری فهم زیبایی‌شناختی آن‌هم مبتنی بر طعم یک امکان عمومی است؟