skip to Main Content
بررسی عملکرد دستگاه‌های نظارتی در ساخت‌ و ساز
رانت‌جویان سد راه ایمنی ساختمان‌ها
۲۷ آبان ۱۳۹۶
زلزله‌های ایران به زمینه‌ای برای تصویب قوانینی مبدل شد که نتیجه آن ایجاد فرصت‌های رانت‌جویی برای برخی از ارکان مرتبط با ساخت و ساز بود. یکی از سازمان‌های اصلی مرتبط با ساخت و ساز یعنی سازمان نظام مهندسی از مسیر اصلی خود خارج شد و به سمت کسب و کار سوق پیدا کرده تا جایی که کارشناسان، این سازمان را به «بنگاه تجاری» تشبیه می‌کنند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗