skip to Main Content
سه شنبه ۴ خرداد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران میزبان نشست «دستفروشی و مساله رفاه» بود. در این نشست چهره‌هایی چون پرویز صداقت، حسین راغفر و مراد ثقفی، در کنار فعالان گروه‌های «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان»، «باهمستان» و «یک شهر» به جنبه‌های مختلف دستفروشی پرداختند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗