زلزله کرمانشاه ۲۳۰۰ کارگر را بیکار کرد

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

استان کرمانشاه

تعداد مطالب: 1