skip to Main Content
گفتگو با ابوتراب خسروی درباره پتانسیل روایی زبان فارسی در داستان مدرن
جزئی‌نگری یک نویسنده شرقی
۲۰ فروردین ۱۳۹۶
ابوتراب خسروی یکی از نویسندگانی است که همچنان دغدغه زبان در ادبیات داستانی را دارد. او می‌گوید پتانسیل‌های روایی و زبانی ما باید در قالب داستان مدرن بالفعل شوند، بنابراین آنچه او به دنبال به ثمر رساندنش است، داستان مدرن ایرانی است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗