skip to Main Content
درباره‌ بیگانه‌ها، هیولاها و حشره‌ها
۲۳ فروردین ۱۳۹۶
چرا تصویر فضایی‌های حشره‌طور در ادبیات و سینما این‌اندازه مقبول‌ افتاده؟ شاید علت ترس روزافزون ما از حشرات  یک‌نوع اعتراف است. اعتراف به گناه حشره‌شدن. چون با پیشرفت زندگی شهری از همیشه بیشتر حشره شده‌ایم و در واقع حشرات تصویر واقع‌نمای خود ما شده‌اند.
بیشتر بخوانید
گفتگو با ابوتراب خسروی درباره پتانسیل روایی زبان فارسی در داستان مدرن
جزئی‌نگری یک نویسنده شرقی
۲۰ فروردین ۱۳۹۶
ابوتراب خسروی یکی از نویسندگانی است که همچنان دغدغه زبان در ادبیات داستانی را دارد. او می‌گوید پتانسیل‌های روایی و زبانی ما باید در قالب داستان مدرن بالفعل شوند، بنابراین آنچه او به دنبال به ثمر رساندنش است، داستان مدرن ایرانی است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗