skip to Main Content
همجنس‌دوستی؛ طرح مسئله‌ای برای سینمای ایران
میل محافظه‌کارانه به جهانی‌شدن
۱۹ خرداد ۱۳۹۵
صحبت از همجنس‌دوستی در سینمای ایران، امری پرمناقشه‌ اما رو به رشد است. آیا حساسیت سینماگران ما نسبت به این موضوع بیشتر شده یا داستان دیگری درکار است؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗