skip to Main Content
ویروس کرونای جدید و مدیریت در بخش آب و فاضلاب؛
آیا کرونا از فاضلاب هم می‌آید؟
۱۲ اسفند ۱۳۹۸
حسین نایب، دکترای محیط زیست-آب و فاضلاب سراغ موضوع کمتر توجه شده‌ای در انتقال ویروس کرونا رفته و در این مصاحبه به شرایط ایمنی تصفیه فاضلاب شهری و ریسک‌های انتقال این ویروس از طریق آب می‌پردازد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗